Lidé si zaslouží jistoty

Jaké jistoty vám prosadíme ve vašem kraji?

Krajské orgány mají odpovědnost za rovnoměrný rozvoj svého území, za rozvoj průmyslu a podnikání a mají tak zásadní roli v tom, jak atraktivní budou pro život lidí.

Vyberte svůj kraj

Priority v oblasti péče o rodiny

  • Chceme, aby Vaše děti bez problému našly místo v nejbližší školce a základní škole. Proto investujeme do rozšiřování jejich kapacit. Chceme, aby byly cenově dostupné školní obědy, družiny, ale i kroužky a sportovní aktivity dětí.
  • Rodiny s dětmi si zaslouží, aby platily nižší daně. Stát musí více podpořit i slaďování rodinného a pracovního života, proto prosazujeme otcovskou dovolenou po porodu.
  • Zasadíme se o to, aby ve Vašem okolí byla k dispozici kvalitní podpora pro seniory a zdravotně postižené v podobě kvalitních a cenově dostupných sociálních služeb. 
  • A v domovech pro seniory zajistíme dostatek volných míst