Lidé si zaslouží jistoty
Hlasování Naše priority Potkejte nás

Výsledky hlasování priorit

Děkuji za Vaše hlasy.
Trvale rozvíjet naše veřejné nemocnice.
 34 %
Dále intenzivně opravovat silnice II. a III. tříd.
 34 %
Rozšiřovat kapacity domovů pro seniory.
 12 %
Rozvíjet kvalitní síť terénních a ambulantních sociálních služeb.
 9 %
Zajistit trvalou bezpečnost a potírat kriminalitu.
 11 %
Poloha $current

Naše priority pro Kraj Vysočina do roku 2020

Trvale rozvíjet naše veřejné nemocnice.

Chceme navíc zajistit pravidelný přísun investic do všech pěti krajských nemocnic.

Dále intenzivně opravovat silnice II. a III. tříd.

Stejně jako Vás, tak i nás těší jezdit po opravených a bezpečnějších silnicích.

Rozšiřovat kapacity domovů pro seniory.

Podpoříme výstavbu nových zařízení v celém kraji.

Rozvíjet kvalitní síť terénních a ambulantních sociálních služeb.

Podpoříme rozvoj sítě sociálních služeb.

Zajistit trvalou bezpečnost a potírat kriminalitu.

Chceme lépe spolupracovat se všemi bezpečnostními složkami.