Lidé si zaslouží jistoty
Hlasování Naše priority Potkejte nás

Výsledky hlasování priorit

Děkuji za Vaše hlasy.
Napojení Lochotína a dokončení obchvatu Plzně.
 52 %
Zlevnit veřejnou dopravu a zkvalitnit dopravní obslužnost.
 23 %
Vytvořit lékařům a zdravotnímu personálu kvalitní pracovní podmínky.
 15 %
Rozvoj projektů jako plzeňská Techmania.
 4 %
Rozšíření kamerového systému na veřejných místech.
 6 %
Poloha $current

Naše priority pro Plzeňský kraj do roku 2020

Napojení Lochotína a dokončení obchvatu Plzně.

Nové spojení na Lochotín usnadní a zrychlí dopravu všem dojíždějícím.

Zlevnit veřejnou dopravu a zkvalitnit dopravní obslužnost.

Chceme zlevnit veřejnou dopravu a zkvalitnit dopravní obslužnost menších měst a vesnic.

Vytvořit lékařům a zdravotnímu personálu kvalitní pracovní podmínky.

Vytvořit lékařům a zdravotnímu personálu pracovní podmínky tak, aby absolventi lékařských škol v našem kraji zůstavali. 

Rozvoj projektů jako plzeňská Techmania.

Rozvoj vzdělávacích projektů jako plzeňská Techmania pro lepší život v kraji.

Rozšíření kamerového systému na veřejných místech.

Rozšíření kamerového systému na veřejných místech (nádraží, dětská hřiště a parky) pro větší bezpečí a čistotu v našem kraji.