Lidé si zaslouží jistoty
Hlasování Naše priority Potkejte nás

Výsledky hlasování priorit

Děkuji za Vaše hlasy.
Udržet vysokou zaměstnanost.
 31 %
Kvalitní a dostupná zdravotní péče.
 23 %
Lepší sociální služby.
 8 %
Rekonstrukce silnic.
 32 %
Podpora hasičů, Červeného kříže a Horské služby.
 6 %
Poloha $current

Naše priority pro Olomoucký kraj do roku 2020

Udržet vysokou zaměstnanost.

Podpoříme vzdělávání, které vede k lepšímu uplatnění na trhu práce. A zlepšíme dopravní infastrukturu pro všechny dojíždějící.

Kvalitní a dostupná zdravotní péče.

V následujících třech letech investujeme více než 100 milionů korun do záchranné služby.

Lepší sociální služby.

Umožníme všem, kteří to potřebují, důstojný život v pečovatelských domech. Zkvalitníme jejich vybavení i personál.

Rekonstrukce silnic.

Do silnic v našem kraji jsme již investovali přes dvě a čtvrt miliardy korun.

Podpora hasičů, Červeného kříže a Horské služby.

Budeme pokračovat v dotacích na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení i vozového parku.