Lidé si zaslouží jistoty
Hlasování Naše priority Potkejte nás

Výsledky hlasování priorit

Děkuji za Vaše hlasy.
Vytvoření nových pracovních míst.
 29 %
Jednotné jízdné pro všechny.
 4 %
Modernizace nemocnic a podpora onkologické péče.
 26 %
Kontrola hranic a nelegální migrace.
 30 %
Zřízení vysoké školy.
 11 %
Poloha $current

Naše priority pro Karlovarský kraj do roku 2020

Vytvoření nových pracovních míst.

Vytvoříme nová pracovní místa zejména na Sokolovsku, které je postiženo útlumem těžby hnědého uhlí.

Jednotné jízdné pro všechny.

Chceme sjednotit výši jízdného na území celého kraje a ulehčit tak život všem dojíždějícím.

Modernizace nemocnic a podpora onkologické péče.

Chceme modernizovat nemocnice v Karlových Varech, Chebu a Sokolově.

Kontrola hranic a nelegální migrace.

Zvýšíme dohled nejen kolem státních hranic, ale i ve všech problémových #oblastech a sociálně vyloučených lokalitách.

Zřízení vysoké školy.

Náš kraj si zaslouží vlastní vysokou školu. Prosadíme její zřízení a získáme pro ní vyučující.