Lidé si zaslouží jistoty
Hlasování Naše priority Potkejte nás

Výsledky hlasování priorit

Děkuji za Vaše hlasy.
Dostavba dálnic D52, D55, D43 a rekonstrukce silnic II. a III. tříd.
 47 %
Zkvalitnění integrovaného dopravního systému.
 10 %
Udržení zdravotnických zařízení ve veřejných rukou.
 24 %
Vybudování nových domovů pro seniory.
 15 %
Podpora vinařské turistiky a lázeňství.
 4 %
Poloha $current

Naše priority pro Jihomoravský kraj do roku 2020

Dostavba dálnic D52, D55, D43 a rekonstrukce silnic II. a III. tříd.

Chceme rychlý spoj Brno – Vídeň a silnice bez výtluků.

Zkvalitnění integrovaného dopravního systému.

Budeme i nadále investovat do vozového parku a dopravních cest.

Udržení zdravotnických zařízení ve veřejných rukou.

Chceme modernizovat zdravotnická zařízení ve všech okresech našeho kraje.

Vybudování nových domovů pro seniory.

Chceme zřídit pečovatelské domy v Brně, Znojmě a Kyjově.

Podpora vinařské turistiky a lázeňství.

Využijeme lépe vinařské turistiky a lázeňství v oblasti Mikulovska a Břeclavska.