Lidé si zaslouží jistoty

Jaké jistoty vám prosadíme ve vašem kraji?

Krajské orgány mají odpovědnost za rovnoměrný rozvoj svého území, za rozvoj průmyslu a podnikání a mají tak zásadní roli v tom, jak atraktivní budou pro život lidí.

Vyberte svůj kraj

Priority v oblasti dopravy

  • Proto budeme i nadále pokračovat v opravách silnic II. a III.třídy. Garantujeme, že údržba krajských silnic zůstane pod veřejnou kontrolou a nebude privatizována. 
  • Zajistíme pohodlí na cestě nejen na silnici, ale i na železnici, a to ve všech koutech České republiky, včetně dobré návaznosti spojů.
  • Zásadně zrychlíme výstavbu dálnic a rozjedeme přípravu výstavby vysokorychlostní železnice.
  • Postaráme se o dostupnou veřejnou dopravu v celém regionu včetně malých měst a obcí.
  • A pro děti a seniory zavedeme  výrazné slevy v krajských autobusech a vlacích.